Olen voimavarakeskeisen pari- ja perheterapian psykoterapeuttikoulutuksessa (Jyväskylän yliopisto, 2016-2020). Tarjoan koulutusvaiheen pariterapiaa.


Näen, että yksilöiden voima ja vastaukset ovat heissä itsessään ja tehtäväni terapeuttina on kutsua tutkimaan niitä avoimessa ja turvallisessa ympäristössä. Pyrin olemaan avara sekä moniääninen ja välttämään valmiita oletuksia elämästä tai oikeanlaisen elämän määrittelystä.


Koen ihmisyyden pitkälti rakentuvan suhteista ja suhteissa. Myös muodostuvan terapiasuhteen kautta on mahdollista havaita uusia mielen muutoksia ja liikettä kohti haluttuja tavoitteita. Koen muutoksissa olevan informaation tarkastelun merkitykselliseksi. Sukupuolen moninaisuuden kysymykset sekä monisuhteisuus ovat aiheina minulle tuttuja ja tutkin niitä mielelläni asiakkaitteni kanssa.


Työskentelen koulutusvaiheen pariterapioissa työparina psykologi Katja Valjuksen kanssa. Työparityö mahdollistaa useamman eri näkökulman tuomisen mukaan keskusteluun. Työskentelyn tavoitteet ja pituus määritellään yhdessä asiakkaidemme toiveiden mukaan. Pyrimme luomaan ilmapiirin, jossa on mahdollista kuulla toista ja
tulla myös itse kuulluksi.

 

Haluamme tutkia asiakkaidemme kanssa myös heidän elämänhistoriaansa
ja siinä olleita tapahtumia. Työskentelymme pääpaino on kuitenkin siinä, miten nämä asiat tänä päivänä vaikuttavat heidän elämäänsä ja miten näiden asioiden kanssa olisi hyvä olla nyt sekä tulevaisuudessa, jotta elämä voisi olla mahdollisimman hyvää. Tavoitteenamme on, että pulmat eivät jumiudu.


Olen toiminut kriisi- ja perhetyöntekijänä Suomen Punaisella Ristillä vuodesta 2009. Työni sisältää pitkäkestoisia prosesseja, kuten myös akuuttien kriisien auttamistyötä, niin yksilöiden kuin perheidenkin kanssa. Perhetyön osaamiseni ulottuu myös vanhempien välisten suhteiden kanssa työskentelyyn. Työni on aina ollut terapeuttisen viitekehyksen omaavaa ja siksi syvempi osaaminen ihmissuhdetyöhön kannusti minua jatko-opintoihin. Olen toiminut myös kulttuuri- ja taidealalla,
mistä johtuen käytän työssäni myös toiminnallisia menetelmiä. Uskon erilaisten, myös kehollisten keinojen voimaan auttamistyössä, ja tarvittaessa pyrin käyttämään niitä myös terapiaviitekehyksen alla.


Mahdollisuus tarvittaessa myös yksilökäynteihin!


Yhteydenotto ja ajanvaraus työparini Katjan Minduu-profiilin kautta:


https://minduu.fi/fi/profiili/katja_valjus

© 2019 Philia. Proudly created with Wix.com