Olen pohjakoulutukseltani psykologi, ja valmistun ensi vuonna voimavarakeskeisen perhe- ja pariterapian psykoterapeutiksi (Jyväskylän yliopisto, 2016-2020). Tarjoan koulutusvaiheen pariterapiaa. 

 

Minulla on yli kymmenen vuoden kokemus työskentelystä lapsiperheiden parissa eri toimialoilla (koulu, neuvola, perheneuvola).  Pienten lasten vanhempien kanssa työskennellessä huomasin, miten tärkeää parisuhteen hyvinvointi on yksilön itsensä, lasten ja koko perheen hyvinvoinnin kannalta. Yleisemminkin minua kiinnostaa eri perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen tukeminen ja olen vahvistanut osaamistani lisäkouluttautumalla. Perhe- ja pariterapiakoulutuksen lisäksi olen perehtynyt lasten ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen havainnointiin ja hoitoon (MIM-havainnointi ja Theraplay-vuorovaikutushoito).

 

Terapiatyössä keskeisiä arvojani ovat asiakkaideni kunnioittaminen ja tasavertainen kohtaaminen. Terapeuttina tuen ihmisiä löytämään heidän itsensä näköisiä vastauksia koskien hyvää elämää ja ihmissuhteita. Suhtaudun avoimesti vastausten moninaisuuteen. Pyrin luomaan turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin, jossa vaikeidenkin ajatusten ja tunteiden esille tuominen on mahdollista. Toimivan yhteistyösuhteen luominen on keskeinen tekijä myös terapian hyödyllisyyden kannalta. 

 

Työskentelen koulutusvaiheen pariterapioissa työparina perhetyöntekijä Kati Kyyrön kanssa. Työparityö mahdollistaa useamman eri näkökulman tuomisen mukaan keskusteluun. Työskentelyn tavoitteet ja pituus määritellään yhdessä asiakkaidemme toiveiden mukaan. Pyrimme luomaan ilmapiirin, jossa on mahdollista kuulla toista ja tulla myös itse kuulluksi. Haluamme tutkia asiakkaidemme kanssa myös heidän elämänhistoriaansa ja siinä olleita tapahtumia. Työskentelymme pääpaino on kuitenkin siinä, miten nämä asiat tänä päivänä vaikuttavat heidän elämäänsä ja miten näiden asioiden kanssa olisi hyvä olla nyt sekä tulevaisuudessa, jotta elämä voisi olla mahdollisimman hyvää. Tavoitteenamme on, että pulmat eivät jumiudu!

Yhteydenotto ja ajanvaraus Minduu -palvelun kautta:

https://minduu.fi/fi/profiili/katja_valjus

© 2019 Philia. Proudly created with Wix.com