• philia

Minkälaista on mielekäs ja hyvä elämä?

Päivitetty: 31. maalis 2019


Miten sinä haluat ainutlaatuisen aikasi käyttää?


Joskus voi huomata elämän olevan suorittamista, mielihyvän tunteiden ja hyvien energioiden olevan hukassa. Silloin voi olla hyvä aika pysähtyä tarkastelemaan omia arvojaan.
Millaista on hyvä elämä juuri sinulle? Mikä tekee elämästäsi mielekästä ja mikä saa silmäsi loistamaan? Mistä todella välität?


Arvojen avulla tehdään valintoja siitä, minkälaiset prioriteetit elämäänsä haluaa ja miten elämää haluaa elää. Se mikä on juuri sinulle tärkeää, tulisi näkyä toiminnassasi ja ajankäytössäsi. Jos elämämme jokin meille tärkeä asia on jatkuvasti ”sitten kun tilassa”, voi se vaikuttaa hyvinvointiin. Psykologisen joustavuuden mallin mukaan omien arvojen tunnistaminen ja arvojen mukaisiin tekoihin sitoutuminen, on merkittävä tekijä ihmisen motivaatiolle luoden motivaatio-, sitoutumis- ja merkityspohjan toiminnalle. Kirkastetut arvot mahdollistavat arvojen mukaiset valinnat silloinkin, kun on tiukempi tilanne, haasteita tai hankalia tunteita. Sitoutuminen omien arvojen mukaisiin tekoihin helpottaa myös hankalampien tunteiden kanssa olemista silloin, kun jonkin asian saavuttaminen vaatii esimerkiksi pinnistelyä.

On myös hyvä pohtia ovatko omat arvot aidosti omia. Joskus arvot voivat olla perittyjä tai voi olla sosiaalisesti suotavaa arvostaa jotain tiettyä asiaa. Aidosti omiin, itse valittuihin arvioihin on helpompi sitoutua kuin ulkopuolelta annettuihin arvioihin. Kaikki eivät arvosta samoja asioita. Miten se vaikuttaa työpaikoilla tai ihmissuhteissa, on yksi tärkeimpiä hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.
Mitä sinä siis aidosti arvostat, kun kuuntelet sydäntäsi? Mistä olet arvosi oppinut? Kuka arvosi on valinnut? Millaisia ulkoisia tai sisäisiä esteitä joudut kohtaamaan toteuttaessasi arvojesi mukaista toimintaa?


Arvot on hyvä erottaa tavoitteista. Tavoite on jotain sellaista kohti, mikä voidaan saavuttaa, kuten esimerkiksi työpaikka, parisuhde ja hyvä fyysinen kunto. Arvo taas kuvaa enemmän miten – esimerkiksi miten haluaa tehdä työtä tai miten haluaa olla suhteessa muihin ihmisiin. Tavoitteet kannattaa laatia omista arvoista käsin parhaan mahdollisen motivaation säilyttämiseksi.

Miten haluat jäädä ihmisten mieleen? Tehdään pieni mielikuvaharjoitus. Tarvitset tähän ripauksen taitoa kuvitella ja heittäytyä.

Kuvittele itsesi viettämään 90-vuotissyntymäpäiviäsi sinulle tärkeiden ihmisten kanssa. Keitä juhlissa olisi ja millainen tunnelma siellä olisi? Mitä näet? Mitä kuulet? Mitä tunnet? Jonkin ajan kuluttua yksi vieraista haluaa pitää sinulle puheen. Hän kertoo sinusta ihmisenä ja siitä, mitä olet tehnyt ja millainen ollut. Mitä toivoisit hänen sanovan? Mistä hän kiittäisi sinua? Mitä hän arvostaisi sinussa? … Voit jatkaa mielikuvaharjoitusta niin monella puheella kuin haluat.
Jos puhe pidettäisiin tämän päivän perusteella, muuttuisiko puhe?

Näkyvätkö arvosi jokapäiväisissä teoissasi ja valinnoissasi, jos perääsi laitettaisiin viikoksi kamera? Osaisivatko muut nimetä tai kuvata arvojasi?


Arvot voivat muuttua elämän eri vaiheissa ja elämänkokemuksen karttuessa. Joskus vanhat tottumukset ja uskomukset jäävät päälle eivätkä enää palvele hyvinvointiamme. Ajoittain kannattaa siis pysähtyä arvojen äärelle ja miettiä, miten tärkeysjärjestys asioissa näyttäytyy ja olisiko jostain hyvä luopua ja jotain lisätä.

Usein arvojen mukaisessa elämässä on kyse valinnoista ja ajankäytöstä. Mikä arvoistasi on sinulle tärkein? Valitse yksi ns. ydinarvo. Minulle se on rakastava asenne (eri asia siis kuin romanttinen rakkaus). Se tarkoittaa sitä, mikä heijastuu katseestani, asioista innostumisesta aina anteeksi antamisen ja hyväksymisen taitoihin. Arvostan tapaa suhtautua asioihin ja ihmisiin rakastavalla asenteella, ja haluan sen näkyvän toiminnassani ja ihmisten muistavan minut siitä. Se mitä teen, haluan tehdä sen suurella rakkaudella, rakkaudesta lajiin. Silloinkin, kun olen erimieltä ja minua suututtaa, pyrin siihen, että löydän sydämeeni rakastavan asenteen suhtautumistavan ennemmin tai myöhemmin. Osaltaan se tarkoittaa sitä, että hyväksyn toiset sellaisina kuin he ovat. Ei aina ihan helppoa. Joskus arvojen mukaiset teot vaativat ponnisteluja ja rohkeutta. Toisinaan tarvitaan myötätuntoista suhtautumista arvoon, joka on haastava.


Valitse oman ydinarvosi mukainen kiteytys, joka sisältää sitoumuksen ja lupauksen itselle. Minulle se on ”katson rakastavin silmin ja kohtaan parhaan taitoni mukaan rakastavalla asenteella”.
Mikä on sinulle pienin mahdollinen konkreettinen teko, jonka voit tehdä toteuttaaksesi arvojesi mukaista elämää jo tänään? Miten se toimii kannustimena sinulle jatkoa ajatellen?


Kun haluat keskustella ja sparrailla arvoteeman äärellä, ole rohkeasti yhteydessä. Olen ohjannut useamman vuoden ryhmiä, tiimejä ja yksilöitä aiheen parissa ja rohkaisen kaikkia organisaatioista kotiäiteihin pohtimaan asiaa sopivin väliajoin.


Arvostaen,

Sanna

74 katselukertaa

© 2019 Philia. Proudly created with Wix.com